torek, 09. maj 2006

Matej Accetto, 5/09/2006 11:16:00 dop. (trajna stran objave)

Kazensko pravo in Evropska unija

Ko sem že omenjal EUobserver, pa si pozornost zasluži tudi današnji članek, ki govori o predlogu Komisije, da bi obsežen del odločanja o kazenskih zadevah z državne ravni prenesli na evropsko. To bi bilo možno storiti z uporabo obstoječih določb (les clauses passerelles!), s katerimi je moč posamezna vprašanja iz tretjega stebra (z odločanjem po načelu soglasja) prenesti v prvi steber (z večinskim odločanjem).

Po eni strani je novica zanimiva kot še en dokaz nove strategije Komisije (in nekaterih držav članic), da bi tudi brez sprejema nove ustavne pogodbe v Uniji prišlo do - selektivne - ustavne prenove, o čemer sem že pisal pred kakšnim tednom.

Obenem pa je seveda še posebno zanimivo z vidika kazenskega prava, kjer se v zadnjem letu v Uniji pogosto burijo duhovi, začenši že z za mnoge zloglasno sodbo Sodišča ES (C-176/03, Komisija proti Svetu), v kateri je Sodišče odločilo, da se lahko na ravni Unije določajo kazenske sankcije za kršitve skupnostnega okoljskega prava. Sodbi je kasneje sledilo še sporočilo Komisije, v katerem ta ugotavlja, da učinki sodbe pravzaprav niso omejeni zgolj na področje okoljskega prava, ampak splošne ugotovitve Sodišča veljajo za vsa področja delovanja Skupnosti.

Seveda ni nobeno presenečenje, da je v državah članicah mnogim varuhom domačega kazenskega prava kri v žilah obenem zavrela in zaledenela.

Oznake:


Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?