sreda, 22. november 2006

Matej Accetto, 11/22/2006 03:52:00 pop. (trajna stran objave)

Še malo o mehiški kuhinji in etimologiji

Po nedavni objavi o angleških lordih in mehiških žepkih bi bil greh, če ne bi opozoril še na zanimiv, poučen in zabaven zapis o etimološkem izvoru umetnine po imenu "nachos". (Spet po Volokhu.)

Nasploh so mi takšna etimološka izkopavanja zelo všeč, tako slovenskih izrazov kot tudi angleških. Na žalost je kar težko priti do avtoritativnega in sorazmerno celovitega sodobnega etimološkega slovarja v tiskani obliki, kar me še posebno čudi pri angleščini. Spomladi sem v Cambridgeu našel zgolj Chambersovega, čeprav sicer obstaja še nekaj naslovov, a so težko dostopni tako po razpoložljivosti kot po ceni. Pri nas je uporabniku prijazen in še vedno celovit ter predvsem na voljo Slovenski etimološki slovar Marka Snoja.

Zato pa vam je povsem "brezplačno" (če odmislite nakup ali "najem" računalnika in spletne povezave) na voljo spletni etimološki slovar angleškega jezika Etymonline, ki je presenetljivo bogat in zanesljiv. Lahko si denimo pogledate etimologijo privlačnega angleškega izraza "slovenly" in ugotovite, da se beseda "sloven" pojavi tudi pri razlagi besede "slubberdegullion".

Oznake:


Komentarji:

Kratko o etimologiji in etimologih

Eden največjih jezikoslovnih projektov, pisanje etimološkega slovarja slovenskega jezika, se je lani po dolgih letih končal. Njegov glavni avtor je pokojni France Bezlaj, delo pa sta nadaljevala profesorja Metka Furlan in Marko Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Slovar Marka Snoja resda zajema iz istega začetnega gradiva, je pa mnogo krajši, manj podroben, vanj pa je vključenih tudi več v slovenski jezik šele nedavno prevzetih besed.

Pikolovsko ali ne, pri ukvarjanju z zgodovino besede, še bolje besedne družine, v zgodovinskem in primerjalnem jezikoslovju ločimo med etimologijo besede - s tem označujemo le hipotezo o njenem prvotnem pomenu - in njeno zgodovino, tj. njenim formalnim in pomenskim razvojem do danes. Res pa je, da v splošno pogovornem jeziku s poimenovanjem 'etimologija besede' največkrat mislimo zlasti na drugo ali pa kar na oboje skupaj. Katera značilnost realije (v tem primeru živali) je npr. indoveropske govorce v preteklosti nagnila k temu, da so začeli ovco poimenovati 'ovca', še danes ni jasno in vprašanje, če kdaj bo. Poimenovanja se namreč oblikujejo po načelu pars pro toto, kjer s 'pars' mislim na glavno značilnost (v etimologiji jo imenujemo glavna pomenska motivacija)) s 'toto' pa na celo realijo, katere totalnost tako ni nikoli izrekljiva do konca.
O ovci in o labirintih emtiološke in zgodovinsko jezikoslovne rekonstrukcije lahko preberemo več v Metka Furlan, "Etimologija in besedotvorje" v Etimologija (Referati sa Znanstvenog skupa o etimologiji ...), HAZU, Zagreb, 1993, str. 41-46.

 


Zelo prijetno presenečenje, Katja! Lepo in koristno povedano.

O "Bezlajevem" etimološkem slovarju sem slišal veliko lepih besed - tudi od avtorice zgornjega komentarja - a kaj, ko je, tako kot še nekateri odlični slovarji, že zdavnaj razprodan. Če prav razumem, prvih dveh knjig tega slovarja ni več moč dobiti. Pa tudi po ceni ni najbolj dostopen za splošno rabo - lanska knjiga gesel od š do ž (kako priročni mejni črki za označbo slovarja v slovenščini!) stane 15.000 SIT, celoten slovar bi torej skupaj prišel približno 60.000 SIT.

O Snojevem priročnejšem in dostopnejšem slovarju pa sem slišal, da malo (pre)drzno ugiba o etimološkem izvoru besed, kadar slednji sicer ni znanstveno izkazan.

Črta na dnu (domnevni etimološki izvor - soba 425 ljubljanske PF nekje leta 2001): za "laično" rabo, kolikor lahko o njej pričam sam, bo povsem dobrodošel Snojev krajši in cenejši slovar, kdor ima globlji žep oziroma dostop do pravih knjižnic in predvsem resnejše etimološke namene, pa se bo verjetno veliko raje poslužil "Bezlajevega" izplena.

Vsekakor pa hvala za ta krstni zapis, Katja! Tokrat še v obliki komentarja, prihodnjič pa nemara v prid bralcev Konteksta že v obliki lastne objave!

 


Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?