ponedeljek, 12. junij 2006

Matej Accetto, 6/12/2006 01:36:00 pop. (trajna stran objave)

Vzhajajoča privlačnost Srednje Vzhodne Evrope

Ernst & Young, ena štirih največjih svetovnih revizorskih hiš (in ponudnic računovodskih ter svetovalnih storitev), ki je aktivno prisotna tudi v Sloveniji, je izdala posebno brošurico, namenjeno opisu držav Srednje Vzhodne Evrope kot državam z vzhajajočo privlačnostjo za čezmejne transakcije. (Borzniki "emerging" sicer prevajajo tudi kot "porajajoč" - emerging markets so porajajoči trgi.)

Kot si lahko preberete, Slovenija ni deležna kakšne posebne pozornosti, razen v omembi, da smo še vedno zelo sumničavi do tujega lastništva domačih podjetij. O tem ima najbrž vsakdo izmed vas svoje mnenje, pa tudi o brošurici si ga lahko izoblikujete sami - meni se zdi, da smo predvsem premajhni, da bi se (vsaj v prvem valu) bolj konkretno ukvarjali z nami. Nenazadnje so ravno zaradi majnosti tudi naši odvetniki rešeni konkurence pravnih multinacionalk, ki so svoje podružnice odprle na Češkem ali na Poljskem, na Slovenijo pa verjetno še lep čas ne bodo pomislile.

Je pa zanimivo, kako so navedene države v brošuri postale države "Srednje Vzhodne Evrope" - in ne, kot običajno, Srednje in Vzhodne Evrope. Po taki terminologiji sodeč potemtakem obstajata tudi Vzhodna Vzhodna Evropa in Zahodna Vzhodna Evropa? Ali pa gre zgolj za še en nezaveden predsodek "zahodnega" sveta, da nekdanje socialistične države že ne morejo soditi v sredo Evrope, ampak so vedno na nek način del Vzhodne Evrope?

Oznake:


Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?