ponedeljek, 26. junij 2006

Matej Accetto, 6/26/2006 04:50:00 pop. (trajna stran objave)

Oddaja BAR - dodatek

Zjutraj sem enkrat že pisal o spornih vidikih poziva k sodelovanju pri novi izdaji oddaje BAR. Toda takrat si še nisem dobro ogledal manj opaznega besedila, ki pa je vseeno del prijavnega postopka in ki naj bi ga prebral vsakdo, kdor oddaja prijavo - bodisi zase bodisi za koga drugega.

Besedilo, ki nosi naslov "Primernost kandidatov" in se začne s stavkom, da se lahko za sodelovanje prijavijo "tako ženske kot moški", namreč nekje v sredini vsebuje še nekaj povsem nepričakovanih določil (poudarek dodan):
6. Kandidati so seznanjeni s tem, da lahko producent katerikoli podatek iz prijav razkrije tretjim osebam, ki so povezane z oddajo, ter da lahko od tretjih oseb, ki so povezane s prijavo in postopkom prijave, pridobi informacije o kandidatovem zasebnem in javnem življenju, osebnih razmerjih s tretjimi osebami, zaupnostih in skrivnostih v družini, med prijatelji in druge pomembne podatke, ki brez omejitev zajemajo naslednje: zunanji izgled, osebne značilnosti/navade (tako fizične kot psihične); zdravstveno stanje/zdravljenje v preteklosti (tako fizično kot psihično); seksualno preteklost, šolanje in zaposlitve v preteklosti; služenje vojske; kriminalistične preiskave, ovadbe in kartoteke; osebne poglede na življenje, svet, politiko, vero in podobno (z eno besedo ''osebni podatki''). Kandidat se strinja s tem, da lahko producent razkrije takšne osebne podatke tretjim osebam tekom postopka prijave in/ali oddaje, ter da se bo kandidat odrekel morebitnim tožbam proti družbam, povezanih z oddajo (po spodnjem seznamu) v zvezi z vsemi zahtevami oziroma odškodnino, ki bi lahko izhajala iz zbiranja ali razkritja osebnih podatkov. Kandidat s poslano in pravilno izpolnjeno prijavo dovoljuje zbiranje, posredovanje in objavo zgoraj navedenih osebnih podatkov. [...]

9. S svojo prijavo se kandidat strinja, da se odpoveduje vsem morebitnim tožbam proti družbam, vključno z vsemi tožbami v zvezi z odškodnino, ki bi izhajala iz njenega sodelovanja v izbirnem postopku, preverjanja ozadja ter osebnih razgovorov. Kandidati pooblaščajo družbe, da smejo po lastni presoji uporabiti njihovo ime, glas in podobnost v oddaji ali promociji oddaje, v vseh znanih in kasneje razvitih medijih.
Ob prijavi se šteje, da je prijavitelj zgornje navedbe prebral in se z njimi strinjal. Naj ponovim še enkrat: "prijavitelj" je kandidat, ki je prijavo oddal sam, ali pa nekdo drug, ki je "prijavil prijatelja".

Sicer nisem strokovnjak za osebnostno pravo in varstvo zasebnosti, toda navedeni pogoji se mi zdijo povsem nesprejemljivi in nedopustni, in to iz več razlogov:

- takšni blanketni pristanki in odpovedi vsem pravicam zasebnosti so že sami po sebi sporni, če kandidat sploh ne ve, na kaj konkretno pristaja;

- posamezna določila o tem, na kaj kandidat pristaja in čemu se odpoveduje, so "skrita" v besedilu, ki po naslovu sodeč ("primernost kandidatov") govori o povsem drugi stvari, zaradi česar jih je moč dosti lažje spregledati, obenem pa gre pri njih tudi za zavajanje oziroma neprimerno rabo, saj ni v ničemer jasno, zakaj bi bilo sicer podatke, ki bi jih producenti zbirali v zvezi s "primernostjo kandidatov", potrebno ali smiselno posredovati ali objavljati;

- veliko navedenih primerov osebnih podatkov ("osebnih razmerjih s tretjimi osebami, zaupnostih in skrivnostih v družini, med prijatelji in druge pomembne podatke, ki brez omejitev zajemajo...") vključuje tudi osebne podatke tretjih oseb, katerih zasebnost je lahko kršena kljub pristanku kandidata;

- še naprej (in vedno bolj) je nepojmljivo in pravno nedopustno, da bi lahko za kandidata navedenene pristanke in odpovedi podal nekdo drug, ki ga prijavi za oddajo, a prijavni postopek predpostavlja prav to;

- navedena kritika bi veljala tudi v primeru, ko bi bilo povsem jasno, da kandidat s prijavo soglaša; že sama prijavnica za prijavo prijatelja v zvezi s (posredno) privolitvijo kandidata "zahteva" zgolj to, da se kandidat strinja s prijavo, medtem ko zgolj od prijavitelja pričakuje tudi to, da je prebral dodatni besedili "Navodila in pravila" ter "Primernost kandidatov" (glej predzadnji in zadnji odstavek na spletni prijavnici prijatelja);

- povsem na praktični ravni tudi v primeru, ko se prijava naknadno preveri (ali potrdi) pri samem kandidatu, obstaja večja nevarnost, da kandidat ne bo obveščen o vseh (spornih) pravilih, ampak zgolj o splošni ideji prijave, čeprav naj bi ga tudi v tem primeru ta pravila nato zavezovala.

Moj občutek mi pravi, da tudi v primeru, ko posamezna izmed spornih določil sama po sebi še ne presežejo praga dovoljenega postopanja, v celoti tovrstna praksa vsekakor presega ne zgolj meja dobrega okusa, temveč tudi meje pravno dopustnega.

Bi bilo pa dobro slišati tudi mnenje koga, ki se bolj spozna na to področje.

Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?