četrtek, 8. marec 2007

Matej Accetto, 3/08/2007 12:18:00 pop. (trajna stran objave)

Odgovor na kviz "Kdo je avtor?"

Pred tednom dni sem vam zastavil nagradno vprašanje, na katero žal nisem prejel nobenega pravilnega odgovora. (Poudarek, seveda, na "pravilnega".) Zato tukaj odgovor ponujam sam.

Avtor citiranega članka je profesor Aleksander Maklecov, gre pa za članek z naslovom "Žena in zločin", ki ga je leta 1944 objavil v Zborniku znanstvenih razprav Pravne fakultete.

V članku se je Maklecov posvečal "[vprašanju] o ženski zločinstvenosti in o njenih svojevrstnih posebnostih v primeri z moško kriminaliteto". Ugotovil je, da je "objektivnemu raziskovanju celotnega kompleksa sem spadajočih vprašanj doslej največ škodovala čustveno pobarvana zavzetost ... posameznih avtorjev". Nato pa je nanizal še nekaj zanimivih misli (opombe izpuščene):
Ostane še vprašanje, ali priča manjša ženska zločinstvenost o višji etični ravni ženskega spola vobče. Le malokateri avtorji (Valentini, Proal, deloma Tarde) se izrečno zavzemajo za to tezo. Nemalo jih je, ki jo odločno pobijajo. Večina sodobnih kriminologov pa smatra, da ni naloga kriminološke znanosti reševati to v vsakem pogledu kočljivo vprašanje. [...]

Nekateri naturalistično usmerjeni avtorji izražajo prepričanje o bio-psihični in moralni manjvrednosti žene vobče, na to pa skušajo najti protiutež in neke vrste kompenzacijo v moralnih vrlinah žene-matere. Vsa podobna pretehtavanja [...] nimajo prave znanstvene vrednosti že zaradi svoje skrajne subjektivnosti. [...]

Na koncu bi radi naglasili še eno značilno dejstvo. Še v 19. stoletju so se nekateri kriminalisti [...] zavzemali za načelno različno in sicer v primeru z moškim, milejšo kazensko odgovornost žene [...]. Pripadnost ženskemu spolu naj bi vplivala na kazensko odgovornost približno tako kakor maloletnost. Kazensko pravo nove dobe [...] te pobude ni sprejelo. V vseh kulturnih državah sveta veljajo za oba spola enaka splošna načela o vračunljivosti, krivdi in kazenski odgovornosti. In to vodilno zakonodajčevo stališče nam pove več kot subjektivne sodbe poedinih pisateljev.
Tako je zapisal Maklecov. Vsekakor članek, vreden tega, da ga vzamete z zaprašenih polic, kot še mnogi drugi iz starih letnikov ZZR. Pa lep praznik vsem, ki ga želite praznovati.

Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?