nedelja, 14. maj 2006

Matej Accetto, 5/14/2006 10:08:00 pop. (trajna stran objave)

Zabavni svet prava - prvič

Nedelja se zdi pravi dan za lahkotnejše teme. Ta teden na sporedu: živali kot vozila?

Morda poznate tisto znano razpravo med Hartom in Fullerjem o tem, kako nedvoumen je znak (oziroma pravno pravilo), ki stoji pred vhodom v park in prepoveduje vstop vsem vozilom. Ali prepoved velja za kolo, za kotalke, za otroški voziček, za tank iz druge svetovne vojne v voznem stanju, ki stoji sredi parka kot spomenik, itd? (Za več o tem in nasploh o čudovitem svetu pravnih pravil in pravnih načel si lahko ogledate moj članek v lanskem Zborniku znanstvenih razprav.)

Pa vendar ta znak po pomenu za naš vsakdan poteptajo kopita sodoprstih in lihoprstih kopitarjev, ko se postavi vprašanje, ali sodijo med "vozila".

Primerek 1

Par se vozi z avtomobilom po cesti in se zaleti v kravo, ki brez upoštevanja prednosti s pašnika zatava na glavno cesto. Za škodo na avtomobilu skuša izterjati povračilo od lastnika krave, ko se izkaže, da je ta brez zavarovanja, pa od svoje zavarovalnice po določbi police za kritje škode, ki jo povzroči lastnik nezavarovanega motornega vozila. Bistveno vprašanje za sodišče je bilo, ali je krava "motorno vozilo":

[Slovar] opredeljuje "motorno vozilo" kot "prevozno sredstvo na kolesih na lastni pogon, ki ne vozi po tirnicah". ... Krava ima lastni pogon, ne vozi po turnicah in bi se lahko uporabila kot prevozno sredstvo; vendar ni nobenega dokaza, da bi ta konkretna krava imela kolesa. Zato ni motorno vozilo in tudi ne "kopensko motorno vozilo", ki je določeno v polici.
Jezikologar Bill Poser, ki tudi navaja gornjo povezavo na sodbo, po mojem mnenju povsem korektno opozarja, da je sodišče prišlo do pravega rezultata, a z napačnim razlogovanjem: bistvo pri motornem vozilu je motor (in ne kolesa - pomislite denimo na motorne sani ali zgoraj omenjene tanke), krava pa nima motorja in prav zato ni motorno vozilo.

Primerek 2

Policija ustavi dva jezdeca, ki se na konjih zibljeta po neki javni (hitri) cesti in se izkažeta za vinjena (morda tudi opirjena ali celo poviskijana, vulgarno bi nekateri temu rekli tudi pijana). Policija, ki mora seveda očitano dejanje konkretno opredeliti, ju med drugim obtoži "vožnje pod vplivom alkohola". Obtoženca pa se na zaslišanju pred sodiščem zagovarjata, da določbe o vožnji pod vplivom alkohola zanju ne veljajo, saj se nanašajo zgolj na tiste, ki upravljajo z "vozilom". Pa smo spet tam. Samo en izvleček iz sodbe pritožbenega sodišča, v kateri povzema ugotovitve prvostopenjskega sodišča:

Sodišče je nato ugotovilo, da zakon "vozilo" opredeljuje kot katerokoli "pripravo, v, na ali s katero se katerakoli oseba ali lastnina dejansko ali lahko prevaža ali vleče po cesti..." ... Ker zakon ne opredeljuje "priprave", si je sodišče pomagalo z običajnim pomenom besede, ki je "iznajdba ali ustvaritev; kakršenkoli rezultat načrta" ... in prišlo do sklepa, da konj očitno ne more veljati za "pripravo" in potemtakem ni "vozilo" za potrebe določbe 75 Pa.
C.S. § 3731(a)(1).

No, zdaj pa vemo. Toda opozorilo vsem žejnim jezdecem apokalipse: ne veselite se predolgo (in prežejno), saj se po svetu vendarle kaže trend, da prepoved vožnje pod vplivom alkohola velja za vse: jezdece konj, oslov, koles, kosilnic in električnih nakupovalnih vozičkov. A pri takih novicah morate seveda biti pazljivi, saj vam natrosijo zgolj kup nekih zanimivih novic, medtem ko vam tu ponudimo samo solidno pravo s citati pomembnih sodnih odločb in temeljito analizo.

Oznake:


Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?