četrtek, 8. februar 2007

Matej Accetto, 2/08/2007 03:55:00 pop. (trajna stran objave)

Kosovo med notranjimi in zunanjimi snovalci

Medtem ko se na Kosovo odpravljajo slovenski vojaki in se v iskanje njegove prihodnosti vse bolj vključujejo tudi slovenski politiki, se o njem pogovarjajo tudi tam, kjer so do mednarodnega prava sicer med najbolj skeptičnimi. Na ameriškem blogu Opinio Juris te dni gostuje Eugene Kontorovich, ki se v svoji prvi objavi sprašuje o pristojnostih OZN in njenega Varnostnega sveta za določanje mednarodnega statusa Kosova in njegove neodvisnosti v razmerju do Srbije.

(Mimogrede, povod za takšna razmišljanja je seveda predlog posebnega odposlanca ZN za Kosovo Marttija Ahtisaarija, ki si ga lahko ogledate na tej strani, kratek povzetek pa v tej datoteki.)

Posebno koristnega komentarja vam ta hip še ne morem ponuditi. Se mi pa pri tovrstnih dogodkih vedno zdi zanimivo in pomembno opazovati, kako in koliko na zunanje in na notranje komentatorje pri oblikovanju njihovih načelnih stališč (nehote) vplivajo njihove osebne okoliščine, lastna nacionalna pripadnost ali osebno ozadje; na zunanje komentatorje pa poleg tega lahko tudi stopnja poznavanja okolja in razmer, o katerih razmišljajo in pišejo, ter stopnja zadržanosti pri preslikavanju domačih modrosti na navidezno podobne tuje izkušnje. To sem denimo zelo očitno opazil, ko sem raziskoval zapise o razpadu Jugoslavije - o čemer morda še kdaj v prihodnje.

Na nek način seveda temu nikoli ne moremo ubežati, kadar nas nek dogodek tudi osebno zelo zadeva - in prav v vprašanje razpada ali statusa državne tvorbe, katere del smo (bili), smo vedno nehote avtomatično tudi osebno vpleteni. Tega se udeleženci pogosto tudi zavedajo (ali zavedamo) - tako denimo tudi prvi komentator Kontorovicheve objave jasno poudarja, da je Srb. Na koncu gre nemara vedno za tehtanje in iskanje ravnovesja med dvema poloma: notranjimi, a morebiti nehote pristranskimi, in zunanjimi, a morebiti prepovršnimi komentatorji in snovalci njegove prihodnosti.

Tudi zato se meni zdi povsem smiselno, da se v takšnih primerih v snovanje ureditve neke sporne tvorbe v veliki meri vključijo tiste mednarodne sosede, ki to tvorbo poznajo, a imajo obenem čim manj težav z lastnimi interesi. V primeru Kosova, kolikor njegovo prihodnost že lahko snuje mednarodna skupnost, torej tudi Slovenija.

Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?