nedelja, 07. januar 2007

Andrej Matic, 1/07/2007 10:05:00 pop. (trajna stran objave)

Spremembe PDI ali kako spremeniti "in" v "ali"

Začnimo novo leto z zapisom, ki združuje Matejevo pobudo o spremembah državnega pravniškega izpita in nadvse zanimivo razpravo o pomenu besed "in" in "ali".

Pred kratkim sem bil navzoč pri debati v avtomobilu, kjer so se med drugim mnenja kresala o študentskih akcijah in še posebej o študentih prava. Pri tem se mi je zdelo zanimivo izpostaviti, da se bodoči juristi v času študija pravzaprav bolj malo zanimajo za to, kakšna bo njihova poklicna usoda po končanem študiju, s čimer seveda merim na precej nezadovoljivo stanje na področju opravljanja prakse na sodiščih in eventuelno pravniškega državnega izpita, o katerem je bilo pred kratkim govora tudi na tem blogu. Če sem pravilno obveščen, so razmere sedaj takšne, da lahko diplomant, ki ne pride do prakse na podlagi povprečne ocene, na pripravništvo čaka deset ali več let...

Zato je presenetljivo, da se organizacije študentov na pravnih fakultetah bolj intenzivno ne vključujejo v delo pristojnega ministrstva oziroma da bolj glasno ne zahtevajo sprememb sedanje ureditve v smeri, ki bi opravljanje omenjenega izpita omogočila širšemu krogu kandidatov. Če držijo Matejevi podatki, da se prav zdaj pripravljajo spremembe ustreznega zakona, je morda prav zdaj čas za ukrepanje.

Moj predlog rešitve nezavidljivega položaja mladih pravnikov pa je naslednji: besedo "in" naj zamenja beseda "ali"!

Pojasnilo: namesto zakonske zahteve, da morajo kandidati, ki bi želeli opravljati PDI, najprej opraviti sodniško IN izbirno pripravništvo (oziroma dve leti pripravništva na sodišču) bi lahko obveljala zahteva, da kandidati opravijo sodniško ALI izbirno pripravništvo. Na PDI se bi tako lahko prijavil vsakdo, ki ima vsaj dve leti praktičnih izkušenj v enem izmed pravniških poklicev (odvetništvo, notariat, pravne službe, fakultete..). Po drugi strani bi se pripravništvo na sodiščih lahko preoblikovalo v clerkship, torej prakso, kjer bi diplomanti lahko delali pod mentorstvom posameznega sodnika daljše obdobje, kar bi verjetno precej bolj ustrezalo tudi sodnikom.

Takšna rešitev ima naslednje prednosti: je tehnično enostavna in ne zahteva nobenih večjih sistemskih popravkov, saj seznam možnih oblik izbirnega usposabljanja že obstaja, tudi besedilo novele zakona bi lahko pripravili relativno hitro. Edina dejanska sprememba bi bila ta, da bi pristojna uradna oseba od kandidatov za PDI namesto kupa potrdil o opravljenih obiskih na različnih oddelkih sodišča sprejela potrdilo o dveh letih izbirnega usposabljanja. Rešitev bi bila tudi hitro učinkovita, ker bi lahko številni kandidati, ki trenutno dolga leta čakajo na pripravništvo, takoj pristopili k izpitu in tako omogočili tistim, ki se res zanimajo za delo na sodišču, da pridejo do pripravništva.

Osrednje izhodišče te rešitve je seveda ugotovitev, da sodniško pripravništvo očitno ni nujen pogoj za delo pravnika. Spomnimo, da velika večina pravnikov, ki se odloči za PDI, ne nadaljuje svoje kariere v sodstvu, zato je tovrstna zahteva kratkomalo nesmiselna. Zdi se mi, da je vztrajanje pri praksi na različnih oddelkih sodišča bolj stvar ideologije kot pa resnega premisleka in ocene dejanskega stanja.

Ker je verjetno ena od variant sprememb zakona o PDI tudi skrajšanje pripravniške dobe na sodiščih, je nemara na mestu tudi opozorilo, da ob nekaj sto diplomantih pravnih fakultet tudi znatno povečanje mest za sodniške pripravnike (npr. za nekaj deset) ne bo odpravilo ozkega grla.

Vsekakor pa bo zanimivo opazovati, kako se bodo problema lotili pristojni in kako se bo na predloge rešitev odzvala strokovna javnost. In seveda tudi bralci konteksta...

Komentarji:

Jaz sem za. Zdaj moramo pa samo se oblikovalce sprememb zakona prepricati v to.

Mislim pa, da je ocena cakanja na 10 let vendarle malo pretirana. Navsezadnje je vec prostih mest se na sodiscih v manjsih krajih. Pa tudi moznost volunterskega pripravnistva malo skrajsa cakanje. Ampak hudic, ko hocemo vsi biti v Ljubljani in nihce noce delati zastonj!

 


Ocena 10-15 let je vendarle produkt analize kadrovske službe Višjega sodišča v Ljubljani. Simpathy for the devil: zasedena so vsa sodna pripravniska mesta v drzavi, tj. na vseh stirih visjih sodiscih, tako tista s sklenjenim delovnim razmerjem kot volonterska, in na vsa se caka.

 


Ne, da nocemo delati zastonj. Ne moremo si PRIVOSCITI delati zastonj. Vecina nas vendarle ni iz bogatih pravniskih druzin...

 


Jaz bi delala zastonj, če bi mi to omogočilo takojšnje pripravništvo. Torej največ 2 meseca po diplomi. Da bom pa 4 leta čakala, pa še zastonj delala. Hvala lepa.

lp, Urša

 


Tistim, ki spremljate to razpravo, bo nemara dobrodošla vest, da so se člani Študentskega sveta PF na pobude izvrstno odzvali in po nekaj posvetih pripravili ter na ministra naslovili pismo z opredelitvijo ključnih težav ter možnih rešitev trenutne ureditve PDI z vidike njenih bodočih uporabnikov.

Zdaj pa bomo morali vsi skupaj počakati, da vidimo, kakšno novelo zakonske ureditve bodo na ministrstvu pripravili oziroma za kakšno vrsto rešitev nastalih težav se bodo odločili.

 


Pravniški državni izpit (PDI)

vse kar ste želeli vedeti, na enem mestu www.pdi.si

priprave na pisni del pravniškega državnega izpita

Ker je pravniški državni izpit le izpit....info@pdi.si

 


Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?