petek, 29. september 2006

Saša Zagorc, 9/29/2006 01:44:00 pop. (trajna stran objave)

S-KVOTE (preberi: Squaw-te)

Po volilnem rokovniku DVK se je pred dnevi iztekel čas za vložitev kandidatur za lokalne volitve (pa tudi rok za oddajo tega prispevka, oprosti, Matej). Glasovanje naj bi se izvedlo 22. oktobra, ker pa zelo verjetno ne bodo vsi bodoči župani izvoljeni že v prvem krogu, bo drugi opravljen 12. novembra.

Letošnje lokalne volitve prinašajo pomembno novosti. Kuriozitet z zakonodajalčevega "zelnika" bi bilo sicer še več, če ne bi Ustavno sodišče RS s tole odločbo razveljavilo za a večje občine precej strožja določila o kandidiranju "neodvisnih" list kandidatov. Torej, na sledečih volitvah bodo liste kandidatov morale upoštevati pravila o sorazmerni zastopanosti obeh spolov na listi. Gre za t.im. ženske kvote.

Kvote posegajo, vsaj posredno, v načelo enake volilne pravice. V osnovi to pomeni, da mora katerikoli spol imeti na kandidatni listi zadostno zastopanost, sicer se bo vložena kandidatura štela za nezakonito.

Sam sem proti kakršnimkoli kvotam iz več razlogov:
1. Primerjalna ureditev in praksa. Če lahko v skandinavskih in baltskih državah uspe obema spoloma zasesti pomebna državne in lokalne funkcije tudi brez kvotnega sistema (npr. Finska, glej raziskavo Grad, Nerad, Zagorc: 2004), ne vidim posebnih ovir, izvzemši stanje duha vodstev političnih strank, da se to ne bi dalo urediti tudi v Sloveniji brez zakonskega poseganja v volilni sistem.
2. Neučinkovitost kvotnega sistema 1. Ste pozorno prebrali prehodne določbe ZLV-E? Letos bo potrebno upoštevati 20% kvote na kandidatnih listah, na naslednjih 33% in leta 2014 40%. Gradualizem k enakopravnosti a.k.a. "Kar lahko Janezek naredi danes, naj raje odloži do leta 2014".
3. Neučinkovitost kvotnega sistema 2. Kvotni sistem še ne zagotavlja ustrezne zastopanosti žensk v predstavniških telesih. Bolj kot kvote k večji zastopanosti obeh spolov v predstavniškem telesu prispeva "zadrga" (na listi izmenično kandidat enega in drugega spola) . Na volitvah v občinske svete se uporablja sistem polodprtih list kandidatov, kjer lahko volivci vrstni red izvoljenih z liste spremenijo zgolj na podlagi zadostnega števila preferenčnih glasov, kar se v praksi sila redko dogaja, zato ima zadrga tolikšen pomen. Popolna zadrga naj bi se uveljavila šele leta 2014, zaenkrat pa je zadrga precej odprta (v zgornji polovici liste ne more noben spol imeti zaporedoma tri kandidate). Kolikor vem, so odprte zadrge bolj kot ne simbol nekulture pripadnikov moškega spola.
4. Neučinkovitost kvotnega sistema 3. Kvotni sistem ni ustrezen za županske volitve. Resda je bilo "županjavanje" v glavnem mestu v zadnjih dveh mandatih v domeni žensk, vendar je razmerje med župani in županjami v zadnjih mandatih porazno za slednje.
5. Li-ion ni dovolj zmogljiva ... :(

Lep pozdrav iz litvanskega lokala s free wi-fi.

P.s. Bizarno je seveda to, da bodo tudi razne Ženske Liste, ki so že nastopile na predhodnih lokalnih in drugih volitvah, potrebovale ustrezno kvoto moških kandidatov, katerim bodo zlobni jeziki morebiti podelili tudi tale naslov.

Komentarji:

zdi se mi, da takšne kvote lahko le škodujejo kvaliteti kandidatnih list, saj gre v nekaterih primerih skorajda za posiljene kandidate, ki nimajo pretiranih ambiciji sprejeti vloge v katere bi bili potenicialno izvoljeni. ne bi bilo pa nič narobe ko bi se v politično areno(predvsem visoka politika) vključilo več predstavnic ženskega spola.seveda če so za to zainteresirane in primerno usposobljene

 


Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?