sreda, 31. maj 2006

Katja Šugman, 5/31/2006 07:27:00 pop. (trajna stran objave)

Nevarna razmerja med kazenskim pravom in EU #4

Hja Matej,
Seveda si se dotaknil tistega ključnega vprašanja, do katerega sem sama hotela priti postopoma in, priznam, medtem še malo razmisliti. Ključno vprašanje, tudi zame, namreč je - ali imam(o) lahko kaj načeloma proti evropskemu kazenskemu pravu? Ali me/nas torej moti, da se EU vtika tudi na področje kazenskega prava? Pri tem se seveda vračamo na tisto tvoje prvo vprašanje - ali je kazensko pravo res nekaj posebnega, "zadnji branik državne suverenosti", ki se ga nad-državno ne smemo dotikati.

Pa bom odgovor na to vprašanje ponovno odložila. Res je, kar ugotavljaš. V prvem prispevku sem se ukvarjala predvsem s prvo stvarjo, ki me v zvezi z reagiranjem EU na kazensko pravo moti - in to je hitrost sprejemanja aktov. In seveda - hitrost bi verjetno motila vsakega (pravnika ali ne), ne glede na to, na katerem področju bi prihajalo do tako hitrih pravnih sprememb. To ni nič posebnega, kar bi nas motilo samo na kazenskem področju.

Drugo, kar me moti in kar lahko zdaj konceptualiziram za nazaj in na mestu včeraj povedanega - da na kazensko pravo EU v veliki meri vplivajo izredni, ekstremni dogodki. Predvsem na kazensko pravo namreč nikakor ne bi smeli vplivati takšni dogodki.

Ko rečem predvsem na kazensko pravo mislim dvoje: 1. kot vemo, imamo na področju kazenskega prava opraviti na eni strani z državo in na drugi praviloma s posameznikom. Seveda je lahko na drugi strani tudi več kot posameznik - kriminalna združba na primer ali še kaj hujšega. Mafija, odlično organizirana teroristična skupina ipd. V tem primeru se torej ruši mit hiper super močne in organizirane državne strukture na eni strani in praviloma neizobraženega, brezposelnega in v vseh pogledih depriviligiranega reveža na drugi strani. To je sicer res. Vendar pa lahko ugotovimo, če pogledamo statistiko realnosti kazenskega pravosodja, da je takšnega kriminala za kakšen promil. Ali je potem pravilno, da ta promil vpliva na celotno kazensko zakonodajo?

Ni moč zanikati, da se imajo države ali nad-državne organizacije pravico boriti tudi proti temu sitno majhnemu, a nevarnemu odstotku kriminalitete. Vprašanje pa je, ali naj nam ta fenomen določa, kakšno bo naše reagiranje v 99,99% ostalih zadevah. Ali naj zato, ker nekje, nekoč obstaja verjetnost teorističnega napada vsakdo, ki je osumljen goljufije, tatvine, morda neplačevanja preživnine ali celo prometnega kaznivega dejanja trpi režim, ki je napisan na kožo teroristom? Pa da ne govorim samo tja v en dan. Poglejmo spet dejstva.

Značilen primer: Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje in predajo (in slovenski zakon o ENPP). Naj izkoristim to priložnost in opozorim vse tiste, ki se boste srečali z ENPP, da pri institutu ENPP nikakor ne gre za "Evropski priporni nalog" ali celo "zaporni nalog". Pri tem poimenovanju ne gre za dlakocepljenje, saj sami dobro veste kakšna je razlika med priporom, zaporom in prijetjem - aretacijo, če vam je ljubše. Tisti, zoper katerega je izdan ENPP praviloma ni priprt in tudi ne gre v pripor, kaj šele, da bi bil zaprt. Ko sem sama prvič naletela na izraz "evropski zaporni nalog", sem se kar nekaj časa mučila, da bi po internetnih straneh našla nov umotvor EU, pa sem morala ugotoviti, da je to samo slovensko neznanje, ki se je zelo močno prijelo - kar poglejte na google.

Torej - ENPP je bil na začetku zasnovan kot mehanizem za preprečevanje terorizma. V obrazložitvi predloga Okvirnega sklepa za boj proti terorizmu Komisija navaja, da je poleg samega okvirnega sklepa, ENPP glavno orodje EU za boj proti terorizmu. Zanimivo pa je, da se ENPP poleg terorizma nanaša ?samo še? na vsa druga dejanja, za katera je bil v odreditveni državi izdan priporni nalog in je zanje moč izreči zaporno kazen vsaj enega leta zapora in za vsa dejanja za katera je bila v odreditveni državi izdana pravnomočna obsodilna sodba in je bila izrečena kazen vsaj štirih mesecev zapora. Pri tem niti ne bomo poudarjali, da so bile pri uvedbi ENPP opuščene številne druge varovalke...

Drug primer: evropski javni tožilec (EJT). Kot že včeraj povedano, ideja izvira iz Corpus Jurisa; smoter EJT pa naj bi bilo varovanje finančnih interesov EU (ker naj jih nacionalni tožilci ne bi dovolj zagrizeno preganjali). Ideja EJT je naletela na velik odpor po tako rekoč vseh državah članicah. To zagona EU seveda ni ustavilo. V Osnutku Ustave za Evropo naj bi bile tako pristojnosti EJT v zvezi z vsemi hudimi oblikami kriminala s čezmejnimi posledicami, kakor tudi kriminala, ki vpliva na interese Unije (prvi odstavek III-175. člena). Medtem ko ob prebiranju PUE ugotovimo, da se lahko zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese EU lahko ustanovi Evropsko javno tožilstvo (prvi odstavek III-274. člena PUE), vendar pa lahko Svet istočasno ali naknadno sprejme evropski sklep s katerim EJT dodeli tudi druge, mnogo širše pristojnosti. Te pristojnosti so opredeljene zelo okvirno: EJT lahko dobi pristojnost preiskovanja, pregona in obtožbe za ?boj proti hudim oblikam kriminala s čezmejnimi posledicami? in o storilcih in sostorilcih hudih kaznivih dejanj, ki vplivajo na več kot eno državo članico? (četrti odstavek III-274. člena PEU). Širjenje pristojnosti in obsega kaznivih dejanj, ki naj bi jih EJT preganjal, je torej več kot očitno.

In se vračamo na izhodiščno vprašanje - ali je narobe, da se državne ali naddržavne skupnosti borijo proti kriminaliteti na zgoraj opisane načine? Je narobe, da širijo ideje, ki so zasnovane z nekim namenom še na druga področja - na vsa mogoča kazniva dejanja? Tudi če pustimo ob strani vprašanje ali so bile te ideje že v začetku potrebne, primerne in smiselne? Mimogrede - kolikor mi je znano so nacionalno zakonodajo, ki ureja ENPP razveljavili že vsaj v Nemčiji, na Cipru in na Poljskem. Belgija pa je sprožila celo spor o pravni naravi Okvirnega sklepa o ENPP pred Evropskim sodiščem. Očitno so nekateri pomisleki utemeljeni...

Ha - pa vas pustim ob tem razmisleku - do jutri...

PS - tudi o tistem pod zaporedno številko 2. drugič. Ops, tretjič.

Oznake:


Komentarji:

Dodaj komentar<< Na glavno stran

This page is powered by Blogger. Isn't yours?